Khách hàng khi mua sắm tại hipencilstore.com phải thực hiện các thao tác đặt hàng và nhận hàng theo trình tự sau:

Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng - COD 

- Để sản phẩm đến tay nhanh nhất, khách hàng đặt hàng cần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo form điền thông tin khi tiến hành đặt hàng

- Nếu có Mã Giảm Giá thì nhập đầy đủ thông tin

- Khách hàng chọn hình thức thanh toán là thanh toán khi nhận hàng

- Hi Pencil Store xác thực đơn hàng

- Hi Pencil Store xác nhận thông tin khách hàng (họ-tên, điện thoại, địa chỉ, email) và tiến hành chuyển hàng

- Khách hàng nhận hàng và thanh toán bằng tiền mặt (tiền hàng và phí ship)